Board Of Directors - Johtokunta

Meet our 2017 Board of Directors. Tutustu vuoden 2017 johtokuntaan.
Board of Directors click here to access Board site.


Marja-Liisa Konttinen (Term ends April 2019)
Chair, Board of Directors / Johtokunnan puheenjohtaja
Human Resources and Training Committee / Henkilöstö- ja koulutustoimikunta
Risk Management Committee / Riskienhallintatoimikunta
Executive Compensation Committee / Palkitsemistoimikunta
Asset Management Committee / Varojenhallintatoimikunta

David Koivuranta (Term ends April 2019)
Vice-Chair, Board of Directors / Johtokunnan varapuheenjohtaja
Executive Compensation Committee / Palkitsemistoimikunta
Marketing Committee / Markkinointitoimikunta

Peter Auvinen (Term ends April 2018)
Risk Management Committee / Riskienhallintatoimikunta
Governance Committee / Hallintotoimikunta

Antero Manninen (Term ends April 2020)
Chair, Audit Committee / Tilintarkastustoimikunnan puheenjohtaja
Marketing Committee / Markkinointitoimikunta
Risk Management Committee / Riskienhallintatoimikunta

Tapani Nousiainen (Term ends April 2018)
Building Committee / Rakennustoimikunta
Strategic Review Committee / Strategisen suunnitteluntoimikunta
Asset Management Committee / Varojenhallintatoimikunta

Johanna Tarvainen-Lee (Term ends April 2020)
Audit Committee / Tilintarkastustoimikunta
Human Resources and Training Committee / Henkilöstö- ja koulutustoimikunta
Marketing Committee / Markkinointitoimikunta

Stephanie Zheng (Term ends April 2018)
Audit Committee / Tilintarkastustoimikunta
Strategic Review Committee / Strategisen suunnitteluntoimikunta
Governance Committee / Hallintotoimikunta